FİNANS

kardemir (b) - krdmb - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 516.829.135,33
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 150.933.457,53
 • Finansal Yatırımlar 305,17
 • Ticari Alacaklar 134.243.913,37
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 24.411.723,96
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 109.832.189,41
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.023.591,66
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.023.591,66
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 190.730.705,29
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 36.235.319,58
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 222.803,40
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.439.039,33
 • ARA TOPLAM 516.829.135,33
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 617.041.817,01
 • Finansal Yatırımlar 50.928,85
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 359.482,73
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 359.482,73
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.807.551,22
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 61.468,33
 • Maddi Duran Varlıklar 609.847.799,60
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.316.559,44
 • - Şerefiye 567.138,86
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.749.420,58
 • Peşin Ödenmiş Giderler 607.207,54
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.133.870.952,34
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 504.952.771,54
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 28.416.902,23
 • - Banka Kredileri 28.286.845,12
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 46.595.612,89
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 263.935.927,10
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 373.670,15
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 263.562.256,95
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.317.655,81
 • Diğer Borçlar 499.050,51
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 499.050,51
 • Türev Araçlar 5.773.108,30
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 148.236.204,42
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 465.073,45
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.559.110,63
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.559.110,63
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.154.126,22
 • ARA TOPLAM 504.952.771,54
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 219.879.583,60
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 160.684.255,23
 • Banka Kredileri 160.618.164,54
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 66.090,68
 • Ticari Borçlar 8.307.331,02
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.307.331,02
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 325.890,39
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 759.757,24
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 31.893.860,57
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 31.893.860,57
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 17.908.489,16
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 724.832.355,14
 • Ö Z K A Y N A K L A R 409.038.597,20
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 409.038.624,03
 • Ödenmiş Sermaye 119.470.352,24
 • Sermaye Düzeltme Farkları 483.498,19
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -8.631.187,68
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.237.037,21
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 158.851.094,39
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 158.868.591,97
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.001.562,47
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.588,64
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.376.724,91
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 118.894.881,79
 • Net Dönem Karı/Zararı 6.356.222,97
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -26,83
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.133.870.952,34