mistral gmyo - msgyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 71.477.178,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 7.596.221,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.052.530,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 36.981,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.015.549,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 161.523,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 161.523,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 61.369.973,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 20.373,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 25.091,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.467,00
 • ARA TOPLAM 70.227.178,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 1.250.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 190.001.951,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.648.229,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.648.229,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 187.597.698,00
 • Maddi Duran Varlıklar 752.740,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.284,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 261.479.129,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.953.151,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 436.472,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 349.891,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 86.581,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 23.614,00
 • Diğer Borçlar 4.608.315,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.378.997,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 229.318,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 124.097,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.466.253,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 72.028,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.394.225,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 11.953.151,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 596.701,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 331.277,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 150.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 115.424,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 115.424,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 12.549.852,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 248.929.277,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 248.929.277,00
 • Ödenmiş Sermaye 134.219.462,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.571,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 11.571,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 11.571,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.572.969,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 102.425.187,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.700.088,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 261.479.129,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.