net holding - nthol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 730.299.316,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 306.107.291,00
 • Finansal Yatırımlar 125.774.662,00
 • Ticari Alacaklar 158.302.853,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.547.946,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 153.754.907,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 9.024.746,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.164.682,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.329.795,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.834.887,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 43.875.919,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 37.013.457,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 29.886.062,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 14.149.644,00
 • ARA TOPLAM 730.299.316,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.926.389.341,00
 • Finansal Yatırımlar 10.747.416,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.487.474,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.145.480,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.341.994,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 178.407.418,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.642.934.856,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.593.317.105,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.176.785,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 155.265.529,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 68.928.773,00
 • Diğer Duran Varlıklar 12.360.611,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.656.688.657,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 770.459.631,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 51.791.843,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 378.059.558,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 195.552.805,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.694.964,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 193.857.841,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 8.950.329,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.304.175,00
 • Diğer Borçlar 58.734.366,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.458.468,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 56.275.898,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 56.916.556,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.861.479,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.288.520,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.638.738,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 649.782,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 770.459.631,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.715.292.396,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.552.747.764,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 8.297.772,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 297.833,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.777.417,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.777.417,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.147.171.610,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.485.752.027,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.170.936.630,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.080.628.493,00
 • Ödenmiş Sermaye 563.875.937,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 410.912.684,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar -53.710.445,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.612.140.813,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.612.140.813,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -746.680,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 272.223.394,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 272.223.394,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 503.440.029,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 736.795.649,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -492.599.608,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 90.308.137,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.656.688.657,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.