sasa polyester - sasa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.635.540.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 119.943.000,00
 • Finansal Yatırımlar 24.021.000,00
 • Ticari Alacaklar 643.097.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 98.405.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 544.692.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.466.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.466.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 610.844.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.644.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 224.525.000,00
 • ARA TOPLAM 1.635.540.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.751.344.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 114.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.995.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.010.622.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.456.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 184.206.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.551.951.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.386.884.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.791.167.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.539.829.000,00
 • - Banka Kredileri 2.534.394.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 454.049.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 726.501.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 726.501.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.775.000,00
 • Diğer Borçlar 5.571.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.571.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 52.893.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 84.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 465.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 465.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 3.791.167.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.951.473.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.903.753.000,00
 • Banka Kredileri 1.882.621.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 21.132.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 47.720.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.742.640.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.644.244.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.644.244.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 830.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 13.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 508.483.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 508.483.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.109.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 191.559.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.049.814.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 70.082.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.386.884.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.