seyitler kimya - seykm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 44.183.050,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.216.493,00
 • Finansal Yatırımlar 2.976.148,00
 • Ticari Alacaklar 6.884.424,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.884.424,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 431.235,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 431.235,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 12.055.862,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 13.069.952,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 548.073,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.000.863,00
 • ARA TOPLAM 44.183.050,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 15.177.137,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 11.705.887,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 52.582,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 52.582,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 16.740,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 16.740,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.113.189,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 59.360.187,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.911.081,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 19.994,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.187.747,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.694.156,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 14.237,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.679.919,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 702.951,00
 • Diğer Borçlar 264.005,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 264.005,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.786.621,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 255.607,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 230.445,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 25.162,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 12.911.081,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.185.725,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.269.942,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 915.783,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 915.783,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 23.096.806,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 36.263.381,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 36.263.381,00
 • Ödenmiş Sermaye 16.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.076.932,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 203.257,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 203.257,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 203.257,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.187.998,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.166.338,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 8.628.856,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 59.360.187,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.