tupras - tuprs - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 27.918.955.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 10.652.009.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 4.787.906.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 995.837.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.792.069.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 45.617.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 45.617.000,00
 • Türev Araçlar 303.992.000,00
 • Stoklar 9.468.581.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 236.762.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.424.088.000,00
 • ARA TOPLAM 27.918.955.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 27.592.603.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 98.741.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.362.777.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 20.334.715.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 51.744.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 51.744.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 198.879.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.767.503.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.577.543.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 55.511.558.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.120.266.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.798.683.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.379.019.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 17.816.174.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 226.072.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 17.590.102.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 147.409.000,00
 • Diğer Borçlar 55.409.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 28.297.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 27.112.000,00
 • Türev Araçlar 79.247.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 20.813.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.405.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 117.152.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15.777.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 101.375.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.703.955.000,00
 • ARA TOPLAM 28.120.266.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.254.752.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 13.898.092.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 31.950.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.820.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 316.052.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 316.052.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 838.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 42.375.018.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 13.136.540.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 12.962.835.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 250.419.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.344.243.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.437.136.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 6.418.891.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.897.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.850.305.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 3.192.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -2.100.116.000,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 246.619.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 503.343.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.752.162.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 525.837.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 173.705.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 55.511.558.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.