FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerden:
Yürütme Komitesi'nin 5 üyeden oluşmasına, Başkanlığına Sayın Mehmet Ömer Koç'un, üyeliklerine Sayın Yıldırım Ali Koç, Sayın Mustafa Rahmi Koç, Sayın Semahat Sevim Arsel ve Sayın Caroline Nicole Koç'un getirilmesine,
Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Mehmet Cem Kozlu'nun, üyeliğine Sayın Mine Yıldız Günay'ın getirilmesine,
Risk Yönetim Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Mine Yıldız Günay'ın, üyeliğine Sayın Erol Memioğlu'nun getirilmesine,
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Şadan Kaptanoğlu Dikici'nin, üyeliklerine Sayın Yağız Eyüboğlu'nun ve Sayın Doğan Korkmaz'ın getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ uyarınca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine,
Şirketin Sürdürülebilirlik Komitesi çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek üzere Sayın Yağız Eyüboğlu ve Sayın İbrahim Yelmenoğlu'nun görevlendirilmesine
karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.