yibitas insaat malzeme - ybtas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 46.989.829,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 427.767,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 3.628.993,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.628.993,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 18.307.660,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 18.071.666,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 235.994,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 22.920.452,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 176.896,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.528.061,00
 • ARA TOPLAM 46.989.829,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 98.620.149,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 269.906,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 269.906,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 95.548.254,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 133.408,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 133.408,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 14.390,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.390,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.654.191,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 145.609.978,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.076.614,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.244.713,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 9.776.007,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.776.007,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 699.003,00
 • Diğer Borçlar 1.208.432,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 987.873,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 220.559,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.148.459,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 570.300,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.578.159,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 17.076.614,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.892.458,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.892.458,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.016.550,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 875.908,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 21.969.072,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 123.640.906,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 123.640.906,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 32.295.353,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.838.310,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.838.310,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.838.310,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.949.873,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 90.342.111,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -10.208.121,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 145.609.978,00

YIBITAS INSAAT MALZEME Haberleri

Tümü
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.