[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DecisionDate|
Karar Tarihi
26/02/2021
oda_TypeOfGeneralAssembly|
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
oda_FiscalPeriod|
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
31.12.2020
oda_Date|
Tarih
25/03/2021
oda_Time|
Saati
13:00
oda_Address|
Adresi
Ayazağa Mah Azerbaycan Cad. 2D Blok N3M/1 34485 Sarıyer İstanbul
oda_Agenda|
Gündem
2020 Olağan Genel Kurul
oda_Minutes|
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Kurul gündemine aşağıda yer verilmiştir.
oda_DateOfRegistry|
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Bankamız  Yönetim Kurulunu'nun 26.02.2021 tarihli ve 22 sayılı Kararı ile Bankamız Esas Sözleşmesinin 15. maddesi doğrultusunda 2020 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 25.03.2021

Perşembe günü saat 13.00'te Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi 2D Blok N3M/1 34485 Sarıyer İstanbul adresindeki Banka merkezinde yapılmasına

      

Toplantı Gündeminin:


1.       Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın toplantıda hazır bulunanlar adına, Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,

2.       Hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları ile 2020 Mali Yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması, 

3.       Yönetim Kurulu'nun 2020 Hesap Dönemi Kârı ile ilgili teklifinin müzakeresi ile karara bağlanması, 

4.       Hesap dönemi içinde görev yapan yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri, 

5.       Yönetim kurulu üyeleri sayısının, görev sürelerinin ve huzur hakkı ve prim vb. gibi ücretlerinin tespiti ile seçimlerin yapılması, 

6.       Banka'nın bağımsız denetimini yapacak denetçi seçiminin yapılması, 

7.       Banka çalışanlarına ödenen prim ve prim adı altındaki ödemeleri ile ilgili ortaklara bilgi sunulması, 

8.       2020 Yılı içerisinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,

 9.       Bankamıza kaynak sağlamak amacıyla yasal limitler dahilinde tahvil ve/veya banka bonosu ihraç edilmesi, buna ilişkin hususların günün koşullarına göre belirlenebilmesi ve işlemlerin yürütülebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

 10.    Yönetim Kurulu Üyelerine, Banka konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi,


olarak tespit edilmesine ve Olağan Genel kurul Toplantısı ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.


  

 

  


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.