FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.01.2022,26.01.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Oyak Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketin % 100 hisselerinin 65.000.000 TL bedelle satın alınmasına izin verilmesi hakkındaki Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru,
Kurul'un 20.01.2022 tarih ve 3/66 sayılı toplantısında görüşülerek, olumlu karşılanmasına karar verilmişti. 

Bu karar doğrultusunda Oyak Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin paylarının Şirketimize devrinin tescili için Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 26.01.2022 tarihinde başvuru yapılmıştı.

Başvurumuz Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26.01.2022 tarihli, 10503 numaralı sayısınn 634. sayfasında tescil edilmiştir. 

Pay sahipleri ve kamunun bilgilerine sunarız.

Kredi Hesaplama