FİNANS

İletişim Bilgileri
İnternet Adresi
www.umpasholding.com.tr
Elektronik Posta Adresi
E-posta
umpasholding@hs03.kep.tr yatirimciiliskileri@umpasholding.com.tr
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Mehmet Tarık KAYMAZ
Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu
02.09.2022
05318524147
yatirimciiliskileri@umpasholding.com.tr

Kredi Hesaplama