FİNANS

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
07.03.2023
Genel Kurul Tarihi
30.03.2023
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.03.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
Yaşam Caddesi, 4. Sokak No:4 Wyndham Ankara Oteli Söğütözü ÇANKAYA / ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulması ve Saygı duruşu,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,
3 - 2022 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2022 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu' nun okunması,
5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, onaya sunulması ve karara bağlanması,
6 - 2022 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
7 - 2022 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - İlgili Mevzuat Hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılacak seçimin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi sunulması,
13 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması, 2023 yılı içinde yapılan bağışın onaya sunulması ve 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
14 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
OYAK Çimento 2022 Genel Kurul İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2
OYAK Çimento 2022 General Assembly Invitation.pdf - İlan Metni
EK: 3
OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı TR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Gündem maddeleri ve Vekaletname Formu'nu içeren 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Kredi Hesaplama