FİNANS

Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
21.03.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ORGE, TREORGE00011
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ORGE, TREORGE00011
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 31.12.2022 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolarına göre 309.625.925 TL dönem net karı elde ettiği; Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan finansal tablolarında ise 6.414.822 TL dönem net karı elde edildiği görülmüştür.

Sermaye piyasası mevzuatı, Şirketimiz esas sözleşmesi ve Şirketimiz kar dağıtım politikası çerçevesinde, genel ekonomik ve sektörel görünüm, Şirketimiz nakit ve finansman politika ve projeksiyonları da dikkate alınarak,

Şirketimizin 31.12.2022 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında oluşan, sırasıyla 309.625.925 TL ve 6.414.822 TL net dönem karından, mevzuat uyarınca gerekli indirim ve ayrımlar yapıldıktan sonra oluşan 309.424.426,29 TL ve 3.828.475,56 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karının, dağıtılmayarak sırasıyla geçmiş yıl karları ve olağanüstü yedeklere aktarılması hususunun Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
kar_dagitim_tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
80.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
4.056.492
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
360.807.404
10.816.378,93
4. Vergiler ( - )
51.181.514
4.401.556,93
5. Net Dönem Kârı
309.625.925
6.414.822
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
-2.384.847,73
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
201.498,71
201.498,71
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
309.424.426,29
3.828.475,56
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
60.000
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
309.484.426,29
3.828.475,56
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
309.424.426,29
3.828.475,56
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Ortaklığın net dönem karı 309.625.890 TL olup, bu tutarın -35 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 309.625.925 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.

Kredi Hesaplama