FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Ziraat Finans Grubu olarak dijital banka lisansına sahip bir banka kurulması yönünde karar alınması nedeniyle ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu gereğince bankaların en az 5 ortakla kurulması gerekliliği uyarınca hakim ortağımız Ziraat Bankası A.Ş. tarafından kurulacak Dijital Banka'ya Şirketimiz Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 1,- TL tutarında sermaye ile ortak olmuştur.

Dijital Banka kuruluş başvuru sürecinin devam etmesi, Şirketimizin ilgili Dijital Banka'nın sermayesine sadece 1,-TL tutar ile ortak olması ve Şirketimizin Dijital Banka'ya ortak olması sürecinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayını takiben tamamlanacağı hususları dikkate alındığında, hakim ortağımız olan Ziraat Bankası'nın ve Şirketimiz yatırımcılarının meşru menfaatleri ile rekabet unsurları göz önünde bulundurularak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6.maddesi kapsamında içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir.

Bu açıklama, erteleme sebeplerinin ortadan kalkması üzerine ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


  

Kredi Hesaplama