FİNANS

agesa hayat emeklilik - agesa - Kar zarar

 • I-TEKNİK BÖLÜM 0
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR 45526407
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 45409856
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 43147347
 • Brüt Yazılan Primler (+) 43335979
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) -188632
 • SGK ya Aktarılan Primler (-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 2262509
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 2719639
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) -457130
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 116551
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 116551
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 0
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) -42083632
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -1761879
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -2182639
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -2275232
 • Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 92593
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 420760
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 559698
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) -138938
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -429390
 • Faaliyet Giderleri (-) -39553736
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-) 0
 • Matematik Karşılıklar (-) 0
 • Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 0
 • Diğer Teknik Giderler (-) -338627
 • Brüt Diğer Teknik Giderler (-) -338627
 • Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 0
 • HAYAT TEKNİK GELİR 1969752501
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1322174238
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1334855043
 • Brüt Yazılan Primler (+) 1354954186
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) -20099143
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -12680805
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -12839415
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 158610
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Hayat Branşı Yatırım Geliri 625733887
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 0
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 21844376
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 21844376
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) 0
 • HAYAT TEKNİK GİDER -1698185563
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -157601658
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) -152247076
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -154082414
 • Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 1835338
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -5354582
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -19145936
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 13791354
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+) 0
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -939238670
 • Matematik Karşılıklar (-) -939592695
 • Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) -939670201
 • Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) 77506
 • Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) 354025
 • Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) 354025
 • Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+) 0
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -4652556
 • Faaliyet Giderleri (-) -393780412
 • Yatırım Giderler (-) -202953595
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 0
 • Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 41328
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GELİR 388672375
 • Fon İşletim Gelirleri 307458926
 • Yönetim Gideri Kesintisi 64906772
 • Giriş Aidatı Gelirleri 16222335
 • Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 6210
 • Özel Hizmet Gideri Kesintisi 0
 • Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 78132
 • Diğer Teknik Gelirler 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ -424831184
 • Toplam Fon Giderleri (-) -51423053
 • Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) -4978
 • Faaliyet Giderleri (-) -352755475
 • Diğer Teknik Giderler (-) -17828634
 • Ceza Ödemeleri (-) -2819044
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
 • II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 3442775
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 271566938
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK -36158809
 • GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ 238850904
 • YATIRIM GELİRLERİ 250450817
 • Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 146932562
 • Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 31468933
 • Finansal Yatırımların Değerlemesi 25460104
 • Kambiyo Karları 17377290
 • İştiraklerden Gelirler 64230
 • Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 830
 • Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 0
 • Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 29188196
 • Diğer Yatırımlar 0
 • Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri -41328
 • YATIRIM GİDERLERİ (-) -59905967
 • Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) -4301109
 • Yatırımlar Değer Azalışları (-) 0
 • Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -1821248
 • Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
 • Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -7069195
 • Kambiyo Zararları (-) -6528547
 • Amortisman Giderleri (-) -40115739
 • Diğer Yatırım Giderleri (-) -70129
 • DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) 44076785
 • Karşılıklar Hesabı (+/-) -285362
 • Reeskont Hesabı (+/-) 0
 • Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 0
 • Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 0
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 18922439
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 0
 • Diğer Gelir ve Karlar 108264044
 • Diğer Gider ve Zararlar (-) -85197145
 • Önceki Yıl Gelir ve Karları 2770570
 • Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) -397761
 • DÖNEM NET KARI veya ZARARI 342811235
 • Dönem Karı ve Zararı 473472539
 • Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) -130661304
 • Dönem Net Kar veya Zararı 0
 • Ana Ortaklık Payları 342811235
 • Azınlık Payları 0
 • Enflasyon Düzeltme Hesabı 0

Kredi Hesaplama