FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024-31.12.2024
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
19.03.2024
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
15.04.2024
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
18.04.2024 tarihli ve 11065 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 2024 yılı bağımsız denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususu 15.04.2024 tarihinde ticaret sicilinde tescil edilmiş olup, ilgili husus 18.04.2024 tarihli ve 11065 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.