aksigorta - akgrt - Kar zarar

 • I-TEKNİK BÖLÜM 0
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR 754219127
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 654069512
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 676265447
 • Brüt Yazılan Primler (+) 1233591381
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) -524247130
 • SGK ya Aktarılan Primler (-) -33078804
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -20143054
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -133584990
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 114434135
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) -992199
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -2052881
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) -40096834
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 38043953
 • Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 87049489
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 1589250
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 1589250
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 11510876
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) -605646946
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -435195621
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -347969026
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -521600912
 • Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 173631886
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -87226595
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -128255105
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 41028510
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -10
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) -12555
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 12545
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 2824462
 • Faaliyet Giderleri (-) -147040496
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-) 0
 • Matematik Karşılıklar (-) 0
 • Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 0
 • Diğer Teknik Giderler (-) -26235281
 • Brüt Diğer Teknik Giderler (-) -26235281
 • Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 0
 • HAYAT TEKNİK GELİR 32519
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
 • Brüt Yazılan Primler (+) 0
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Hayat Branşı Yatırım Geliri 32519
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 0
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) 0
 • HAYAT TEKNİK GİDER -27804
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -30204
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) -29234
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -29234
 • Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 0
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -970
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -970
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+) 0
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 2400
 • Matematik Karşılıklar (-) 2400
 • Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) 2160
 • Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) 240
 • Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) 0
 • Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+) 0
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Faaliyet Giderleri (-) 0
 • Yatırım Giderler (-) 0
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 0
 • Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GELİR 0
 • Fon İşletim Gelirleri 0
 • Yönetim Gideri Kesintisi 0
 • Giriş Aidatı Gelirleri 0
 • Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 0
 • Özel Hizmet Gideri Kesintisi 0
 • Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 0
 • Diğer Teknik Gelirler 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ 0
 • Toplam Fon Giderleri (-) 0
 • Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) 0
 • Faaliyet Giderleri (-) 0
 • Diğer Teknik Giderler (-) 0
 • Ceza Ödemeleri (-) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
 • II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 148572181
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 4715
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
 • GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ 148576896
 • YATIRIM GELİRLERİ 130246512
 • Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 35999573
 • Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 16533932
 • Finansal Yatırımların Değerlemesi 2557318
 • Kambiyo Karları 22338623
 • İştiraklerden Gelirler 0
 • Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0
 • Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 0
 • Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 52817066
 • Diğer Yatırımlar 0
 • Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
 • YATIRIM GİDERLERİ (-) -142979235
 • Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) -2089229
 • Yatırımlar Değer Azalışları (-) -3021786
 • Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -677614
 • Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) -87049489
 • Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 0
 • Kambiyo Zararları (-) -40228931
 • Amortisman Giderleri (-) -9912186
 • Diğer Yatırım Giderleri (-) 0
 • DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) -25413054
 • Karşılıklar Hesabı (+/-) -17747831
 • Reeskont Hesabı (+/-) 0
 • Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 1284097
 • Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 0
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) -6054547
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 0
 • Diğer Gelir ve Karlar 263946
 • Diğer Gider ve Zararlar (-) -3158719
 • Önceki Yıl Gelir ve Karları 0
 • Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) 0
 • DÖNEM NET KARI veya ZARARI 89411062
 • Dönem Karı ve Zararı 110431119
 • Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) -21020057
 • Dönem Net Kar veya Zararı 0
 • Ana Ortaklık Payları 89411062
 • Azınlık Payları 0
 • Enflasyon Düzeltme Hesabı 0
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.