FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı takiben alınan Yönetim Kurulu kararıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5. maddesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulmuş bulunan komitelere aşağıda isimleri verilen kişilerin atanmasına karar verilmiştir:

Denetimden Sorumlu Komite

Hüseyin Gürer (Başkan)

Fatma Dilek Yardım (Üye)


Riskin Erken Saptanması Komitesi

Fatma Dilek Yardım (Başkan)

Hüseyin Gürer (Üye)

Emmanuel Gerard C. Van Grimbergen (Üye)

Ayşe Sibel Öztep Oymacı (Üye)


Kurumsal Yönetim Komitesi

Fatma Dilek Yardım (Başkan)

Emmanuel Gerard C. Van Grimbergen (Üye)

Osman Akkoca (Üye)