FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

atp yazilim - atatp - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 767.019.239,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 306.223.565,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 392.036.304,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 94.302.233,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 297.734.071,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 21.843.149,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 19.955.214,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.887.935,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 37.452.998,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.691.834,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 357.528,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.413.861,00
 • ARA TOPLAM 767.019.239,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 490.293.886,00
 • Finansal Yatırımlar 15.635.152,00
 • Ticari Alacaklar 2.226.795,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.226.795,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 14.304.826,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 401.235.066,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 401.235.066,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.311.016,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9.311.016,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 43.456.998,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.257.313.125,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 353.721.117,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.255.653,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 249.417.368,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.509.466,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 244.907.902,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19.446.030,00
 • Diğer Borçlar 23.823.720,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.618.535,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 18.205.185,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 27.491.781,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.067.798,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 17.218.767,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 16.546.345,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 672.422,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 353.721.117,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.102.957,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.200.840,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.705.560,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.705.560,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.196.557,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.196.557,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 370.824.074,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 886.489.051,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 858.981.109,00
 • Ödenmiş Sermaye 93.750.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 158.989.610,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 463.911.338,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.145.646,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 68.076.435,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 45.008.232,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -49.111.768,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 108.845.566,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 27.507.942,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.257.313.125,00