FİNANS

atp yazilim - atatp - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 496.776.831,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 199.668.977,00
 • Finansal Yatırımlar 962.125,00
 • Ticari Alacaklar 250.632.475,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 91.178.256,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 159.454.219,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 15.941.371,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 10.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.941.371,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 18.361.252,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.706.857,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.599.222,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.904.552,00
 • ARA TOPLAM 496.776.831,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 163.300.715,00
 • Finansal Yatırımlar 8.456.414,00
 • Ticari Alacaklar 1.464.685,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.464.685,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.777.025,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 138.159.067,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 138.159.067,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 56.921,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 56.921,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.276.570,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 660.077.546,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 182.796.591,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.392.154,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 142.772.842,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.408.352,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 138.364.490,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.781.583,00
 • Diğer Borçlar 18.042.865,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.183.436,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12.859.429,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.989.029,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 378.129,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.439.989,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.853.592,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 586.397,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 182.796.591,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.886.682,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 292.720,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 695.491,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 695.491,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 2.591.409,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.590.936,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.716.126,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.716.126,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 192.683.273,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 467.394.273,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 454.116.789,00
 • Ödenmiş Sermaye 93.750.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -23.661.719,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 109.761.505,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.120.028,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 42.114.688,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.591.995,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 187.302.886,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 41.037.155,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 13.277.484,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 660.077.546,00

Kredi Hesaplama