FİNANS

aztek teknoloji - aztek - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.326.338.194,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 134.090.830,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 777.176.841,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 121.602,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 777.055.239,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 287.311,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 287.311,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 407.537.757,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.627.014,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.618.441,00
 • ARA TOPLAM 1.326.338.194,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 110.259.806,00
 • Finansal Yatırımlar 33.916.077,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 463.694,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 463.694,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 23.562.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 31.217.833,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 136.892,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 136.892,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.509.585,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.509.585,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 377.772,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.436.598.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 593.290.896,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 274.874.625,00
 • - Banka Kredileri 271.528.675,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 13.436.272,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.995.097,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 225.164.034,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 11.878.568,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 213.285.466,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.652.904,00
 • Diğer Borçlar 139.002,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 139.002,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.943.087,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 48.757.205,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.415.544,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.404.587,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.010.957,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.908.223,00
 • ARA TOPLAM 593.290.896,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.851.420,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.893.148,00
 • Banka Kredileri 3.458.950,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.434.198,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.065.321,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.065.321,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.892.951,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 612.142.316,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 824.455.684,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 824.014.586,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 187.699.500,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.059.962,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 8.059.962,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.628.804,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -885.153,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -885.153,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.871.083,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 404.197.943,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 138.124.633,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 441.098,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.436.598.000,00

Kredi Hesaplama