FİNANS

aztek teknoloji - aztek - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.098.157.575,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 68.690.167,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 739.490.833,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 926,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 739.489.907,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 277.163,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 277.163,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 254.701.104,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 33.050.587,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.947.721,00
 • ARA TOPLAM 1.098.157.575,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 46.996.107,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 452.255,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 452.255,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 12.715.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 25.976.445,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 50.527,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 50.527,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 606.037,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 606.037,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 611.287,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.145.153.682,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 519.399.997,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 172.812.130,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 13.746.591,00
 • Banka Kredileri 170.851.029,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 281.776.151,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 281.776.151,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 775.885,00
 • Diğer Borçlar 254.559,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 254.559,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 166.449,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 25.315.705,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.958.294,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.390.313,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.567.981,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 17.594.233,00
 • ARA TOPLAM 519.399.997,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.810.952,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.318.372,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.417.638,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.417.638,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.074.942,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 534.210.949,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 610.942.733,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 610.851.682,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 187.699.500,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.305.947,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.305.947,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.384.284,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.491.038,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -1.491.038,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.871.083,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 126.390.633,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 189.075.557,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 91.051,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.145.153.682,00

Kredi Hesaplama