FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

aztek teknoloji - aztek - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.810.623.313,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 664.987.214,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.428.706.494,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 776.537,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.427.929.957,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.802.097,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.802.097,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 578.655.113,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 120.142.838,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 16.329.557,00
 • ARA TOPLAM 2.810.623.313,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 227.691.543,00
 • Finansal Yatırımlar 14.737.898,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 647.019,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 647.019,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 43.876.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 71.293.356,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 358.088,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.249.862,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 10.014.356,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.038.314.856,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.649.975.224,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.066.748.160,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 45.035.829,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 452.773.133,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.762.210,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 450.010.923,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.871.666,00
 • Diğer Borçlar 119.949,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 119.949,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 355.421,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 40.964.813,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 20.097.533,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.041.240,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16.056.293,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 20.008.720,00
 • ARA TOPLAM 1.649.975.224,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 64.776.272,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 54.546.273,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.846.882,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.846.882,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.383.117,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.714.751.496,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.323.563.360,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.323.828.536,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 308.554.371,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 343.626.935,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.853.490,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.853.490,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.213.561,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 15.642.650,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 15.642.650,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 32.296.352,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 269.500.483,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 285.263.292,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -265.176,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.038.314.856,00