FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

cates elektrik - cates - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.173.473.756,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.143.827.226,00
 • Finansal Yatırımlar 28.486.641,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 28.486.641,00
 • Ticari Alacaklar 736.164.399,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 656.543.274,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 79.621.125,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.146.738,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.146.738,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 230.195.011,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 31.632.671,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 21.070,00
 • ARA TOPLAM 2.173.473.756,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 9.000.630.101,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.651.846,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.651.846,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 8.563.979.704,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 8.320.805.152,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 335.670.158,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 335.670.158,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.067.999,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.067.999,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 11.174.103.857,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.993.746.234,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.802.643,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.218.770.708,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 420.033.683,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 29.611.567,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 390.422.116,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 22.449.397,00
 • Diğer Borçlar 238.996.131,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 237.155.033,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.841.098,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 45.676.733,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 18.772.787,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.642.133,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14.130.654,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 21.244.152,00
 • ARA TOPLAM 1.993.746.234,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.097.404.133,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 42.357.993,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 42.357.993,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 20.764.884,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 20.764.884,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.034.281.256,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.091.150.367,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 8.082.953.490,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.082.953.490,00
 • Ödenmiş Sermaye 165.200.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 377.566.727,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.150.663.873,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -8.395.353,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -8.395.353,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.395.353,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.586.886.039,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.521.440.284,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 11.174.103.857,00