FİNANS

enerjisa enerji - enjsa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 24.902.853.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.808.097.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 14.121.437.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 17.533.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 14.103.904.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.643.728.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.643.728.000,00
 • Türev Araçlar 1.357.858.000,00
 • Stoklar 1.235.943.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 177.763.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 71.517.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 500.325.000,00
 • ARA TOPLAM 24.902.853.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 18.109.293.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 120.060.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21.544.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 98.516.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.832.717.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.832.717.000,00
 • Türev Araçlar 36.857.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.532.641.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.101.933.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.384.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.384.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 443.619.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 6.924.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 43.012.146.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.998.499.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 9.455.600.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.004.305.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 6.328.663.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.614.772.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.713.891.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 143.722.000,00
 • Diğer Borçlar 4.875.946.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.875.946.000,00
 • Türev Araçlar 37.200.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 14.229.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 233.648.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 321.703.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 19.008.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 302.695.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 495.781.000,00
 • ARA TOPLAM 26.998.499.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.994.198.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.443.436.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 41.054.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 541.122.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 541.122.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.459.038.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.103.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 33.992.697.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 9.019.449.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 9.019.449.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.181.069.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.775.976.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.464.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.464.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.464.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 944.328.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 944.328.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 716.587.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.225.301.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.175.312.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 43.012.146.000,00

Kredi Hesaplama