FİNANS

enerjisa enerji - enjsa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 21.990.411.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 8.370.987.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 5.687.530.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 37.211.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.650.319.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.862.308.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.862.308.000,00
 • Türev Araçlar 234.604.000,00
 • Stoklar 1.562.338.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 419.238.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 442.940.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 68.061.000,00
 • ARA TOPLAM 21.990.411.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 37.198.186.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 109.078.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 23.753.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 85.325.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.776.922.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.776.922.000,00
 • Türev Araçlar 11.646.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.634.005.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.097.098.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 15.327.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 15.327.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 12.371.412.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 5.213.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 59.188.597.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.253.840.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.181.288.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.990.064.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 6.772.301.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 310.732.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.461.569.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 237.342.000,00
 • Diğer Borçlar 5.369.044.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.425.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.366.619.000,00
 • Türev Araçlar 102.960.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 32.538.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.901.790.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 506.330.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 135.386.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 370.944.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.077.495.000,00
 • ARA TOPLAM 31.253.840.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.362.511.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.923.661.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.153.248.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.153.248.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 774.789.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.726.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 37.616.351.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 21.572.246.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 21.572.246.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.181.069.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.775.976.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.464.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.464.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.464.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 174.344.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 174.344.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 696.708.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.245.180.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 14.498.093.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 59.188.597.000,00

Kredi Hesaplama