FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

enerjisa enerji - enjsa - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 40.685.994.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.501.245.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 15.533.062.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 105.510.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 15.427.552.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.480.645.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.480.645.000,00
 • Türev Araçlar 570.169.000,00
 • Stoklar 3.946.596.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.416.973.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 946.455.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.331.375.000,00
 • ARA TOPLAM 40.685.994.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 91.410.410.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 822.858.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 76.016.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 746.842.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.360.391.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.360.391.000,00
 • Türev Araçlar 4.740.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 6.589.495.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33.784.750.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 101.649.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 101.649.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 21.030.728.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 27.587.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 132.096.404.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 48.003.993.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.239.168.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 12.930.598.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 16.209.264.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 147.971.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.061.293.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 669.393.000,00
 • Diğer Borçlar 8.990.342.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 20.700.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.969.642.000,00
 • Türev Araçlar 45.183.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 31.605.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 36.581.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.096.964.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 447.879.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 649.085.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 614.972.000,00
 • ARA TOPLAM 48.003.993.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.317.945.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 13.181.425.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.102.612.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.349.248.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.349.248.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.915.228.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 74.321.938.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 57.774.466.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 57.774.466.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.181.069.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 8.979.241.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 21.716.049.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 47.363.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 47.363.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.465.820.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 18.851.612.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.517.326.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 132.096.404.000,00