FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

europower enerji - eupwr - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 6.954.681.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 154.851.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.410.231.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.396.545.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 559.630.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 836.915.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 234.205.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 200.200.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 34.005.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.755.908.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 384.547.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 170.847.000,00
 • ARA TOPLAM 6.954.681.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.682.971.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.196.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.119.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.135.481.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 481.186.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.961.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 41.028.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.637.652.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.713.302.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 84.499.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 156.496.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.299.429.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.299.429.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 118.553.000,00
 • Diğer Borçlar 346.546.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 343.744.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.802.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 647.861.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 44.971.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 14.947.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.740.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.207.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 2.713.302.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 748.373.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 312.137.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 31.182.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 31.182.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 405.054.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.461.675.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 6.175.977.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.915.753.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 220.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 393.551.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 538.157.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 538.157.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 4.367.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 80.332.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.805.696.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 69.478.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 260.224.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.637.652.000,00