FİNANS

europower enerji - eupwr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.470.024.705,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 115.551.007,00
 • Finansal Yatırımlar 478.167,00
 • Ticari Alacaklar 175.471.550,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 18.472.755,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 156.998.795,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 40.631.954,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 30.403.746,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.228.208,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 148.728.795,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 207.748.947,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 57.137.498,00
 • ARA TOPLAM 1.470.024.705,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 638.135.989,00
 • Finansal Yatırımlar 325.973,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 35.813,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 35.813,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 533.632.109,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 80.091.877,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 80.091.877,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.154.828,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 16.895.389,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.108.160.694,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 865.466.985,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 115.982.869,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 31.154.876,00
 • Banka Kredileri 115.833.363,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 525.344.082,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 40.463.650,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 484.880.432,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 48.931.003,00
 • Diğer Borçlar 548.094,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 548.094,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 122.673.567,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 14.453.409,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.379.085,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.608.205,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.770.880,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 865.466.985,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 288.345.658,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 166.934.033,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 22.444.896,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22.444.896,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 98.966.729,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.153.812.643,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 954.348.051,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 957.117.747,00
 • Ödenmiş Sermaye 175.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 276.170.178,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 276.170.178,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.929.650,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22.661.455,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 374.838.684,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 108.447.430,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -2.769.696,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.108.160.694,00

Kredi Hesaplama