FİNANS

global yat. holding - glyho - Kar zarar

 • KAR VEYA ZARAR KISMI 0
 • Hasılat 7984823450
 • Satışların Maliyeti (-) -5817811515
 • Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2167011935
 • Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 734031483
 • Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) -10921042
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 723110441
 • BRÜT KAR/ZARAR 2890122376
 • Genel Yönetim Giderleri (-) -922685360
 • Pazarlama Giderleri (-) -270730342
 • Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
 • Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 66942186
 • Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -207147376
 • ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1556501484
 • Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1313559803
 • Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -2014090
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 51389299
 • FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2907362234
 • Finansman Gelirleri 202063012
 • Finansman Giderleri (-) -1143451394
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1965973852
 • Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -380226007
 • - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -230174687
 • - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -150051320
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1585747845
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
 • DÖNEM KARI/ZARARI 1585747845
 • Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
 • - Kontrol Gücü Olmayan Paylar 413726511
 • - Ana Ortaklık Payları 1172021334
 • Pay Başına Kazanç 0
 • - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
 • - Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1.8031
 • Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
 • - Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
 • - Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
 • DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 148178664
 • Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 154855304
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
 • Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -6676640
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
 • Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0
 • - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
 • - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
 • Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 238609516
 • Yabancı Para Çevirim Farkları 259648721
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
 • Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
 • Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
 • Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
 • - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
 • - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
 • DİĞER KAPSAMLI GELİR 386788180
 • TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
 • Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1972536025
 • - Kontrol Gücü Olmayan Paylar 189023450
 • - Ana Ortaklık Payları 1783512575
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
 • Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0

Kredi Hesaplama