gsd denizcilik - gsdde - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 21.739.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 16.980.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.513.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 262.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.251.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 15.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 15.000,00
 • Diğer Alacaklar 75.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 75.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 744.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.309.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 15.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.012.000,00
 • ARA TOPLAM 21.663.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 76.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 297.494.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 294.265.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 122.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 122.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.055.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 319.233.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 123.405.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 41.934.000,00
 • - Banka Kredileri 2.401.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 79.890.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 144.000,00
 • Banka Kredileri 39.533.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 632.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 19.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 613.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 54.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 142.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 142.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 577.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 176.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 176.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 123.405.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.748.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.039.000,00
 • Banka Kredileri 9.838.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 91.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 709.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 709.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 134.153.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 185.080.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 185.080.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 52.181.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -12.181.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 24.085.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.189.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -16.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -16.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 147.057.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 147.057.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.505.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -38.302.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -16.438.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 319.233.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.