FİNANS

is bankasi (b) - isbtr - Bilanço

 • AKTİF KALEMLER 0,00
 • NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5.143.388,32
 • GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 280.622,43
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0,00
 • Devlet Borçlanma Senetleri 0,00
 • Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0,00
 • Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Diğer Menkul Değerler 0,00
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0,00
 • Devlet Borçlanma Senetleri 0,00
 • Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0,00
 • Krediler 16.811.711,07
 • Diğer Menkul Değerler 0,00
 • BANKALAR 650.264,87
 • PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0,00
 • Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0,00
 • İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0,00
 • Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0,00
 • SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0,00
 • Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0,00
 • Devlet Borçlanma Senetleri 0,00
 • Diğer Menkul Değerler 0,00
 • KREDİLER VE ALACAKLAR 0,00
 • Krediler ve alacaklar 0,00
 • Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0,00
 • Devlet Borçlanma Senetleri 0,00
 • Diğer 0,00
 • Takipteki Krediler 0,00
 • Özel Karşılıklar (-) 0,00
 • FAKTORİNG ALACAKLARI 0,00
 • VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0,00
 • Devlet Borçlanma Senetleri 0,00
 • Diğer Menkul Değerler 0,00
 • İŞTİRAKLER (Net) 7.937,41
 • Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0,00
 • Konsolide Edilmeyenler 7.937,41
 • Mali İştirakler 0,00
 • Mali Olmayan İştirakler 0,00
 • BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 1.260.846,02
 • Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 517.264,46
 • Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 743.581,56
 • BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0,00
 • Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0,00
 • Konsolide Edilmeyenler 0,00
 • Mali Ortaklıklar 0,00
 • Mali Olmayan Ortaklıklar 0,00
 • KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0,00
 • Finansal Kiralama Alacakları 0,00
 • Faaliyet Kiralaması Alacakları 0,00
 • Diğer 0,00
 • Kazanılmamış Gelirler (-) 0,00
 • RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0,00
 • Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 237.290,89
 • MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 54.716,23
 • Şerefiye 0,00
 • Diğer 54.716,23
 • YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0,00
 • VERGİ VARLIĞI 0,00
 • Cari Vergi Varlığı 79.305,59
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 12.521,83
 • SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 40.407,39
 • Satış Amaçlı 40.407,39
 • Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,00
 • DİĞER AKTİFLER 633.522,31
 • AKTİF TOPLAMI 29.538.195,66
 • PASİF KALEMLER 0,00
 • MEVDUAT 19.003.747,69
 • Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 0,00
 • Diğer 0,00
 • ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,00
 • ALINAN KREDİLER 1.807.817,66
 • PARA PİYASALARINA BORÇLAR 1.312.205,21
 • Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0,00
 • İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0,00
 • Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0,00
 • İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 684.086,97
 • Bonolar 102.007,41
 • Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0,00
 • Tahviller 582.079,57
 • FONLAR 0,00
 • Müstakriz Fonları 0,00
 • Diğer 0,00
 • MUHTELİF BORÇLAR 0,00
 • DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1.372.608,28
 • FAKTORİNG BORÇLARI 0,00
 • KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 50.884,07
 • Finansal Kiralama Borçları 0,00
 • Faaliyet Kiralaması Borçları 0,00
 • Diğer 0,00
 • Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0,00
 • RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,00
 • Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • KARŞILIKLAR 577.039,70
 • Genel Karşılıklar 0,00
 • Yeniden Yapılanma Karşılığı 0,00
 • Çalışan Hakları Karşılığı 71.198,70
 • Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0,00
 • Diğer Karşılıklar 505.841,00
 • VERGİ BORCU 0,00
 • Cari Vergi Borcu 24.933,18
 • Ertelenmiş Vergi Borcu 0,00
 • SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0,00
 • Satış Amaçlı 0,00
 • Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,00
 • SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1.206.872,73
 • ÖZKAYNAKLAR 3.216.400,31
 • Ödenmiş Sermaye 257.793,60
 • Sermaye Yedekleri 29.025,21
 • Hisse Senedi İhraç Primleri 2.814,00
 • Hisse Senedi İptal Karları 0,00
 • Menkul Değerler Değerleme Farkları 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0,00
 • İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0,00
 • Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0,00
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0,00
 • Diğer Sermaye Yedekleri 26.211,22
 • Kar Yedekleri 1.485.439,80
 • Yasal Yedekler 159.029,19
 • Statü Yedekleri 0,00
 • Olağanüstü Yedekler 1.326.410,61
 • Diğer Kar Yedekleri 0,00
 • Kar veya Zarar 593.635,37
 • Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 1.435,94
 • Net Dönem Karı/Zararı 592.199,44
 • Azınlık Payları 0,00
 • PASİF TOPLAMI 29.538.195,66

Kredi Hesaplama