FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

pinar sut - pnsut - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.265.499.123,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 132.399.910,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.022.305.351,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.012.478.096,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.827.255,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 903.583.693,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 826.419.545,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 77.164.148,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.019.789.506,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 21.675.926,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.053.649,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 164.691.088,00
 • ARA TOPLAM 4.265.499.123,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.103.900.620,00
 • Finansal Yatırımlar 599.462.030,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 185.225,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 185.225,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 548.466.502,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.919.084.857,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.440.781,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.440.781,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.288.829,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.288.829,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.369.399.743,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.021.363.990,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.249.659.906,00
 • - Banka Kredileri 1.476.748.788,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 70.940.884,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.213.876,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.619.173.566,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 163.197.480,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.455.976.086,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 22.113.098,00
 • Diğer Borçlar 27.416.071,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6.226.338,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 21.189.733,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 16.564,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.481.595,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.481.595,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.165,00
 • ARA TOPLAM 4.021.363.990,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 377.524.724,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 25.213.923,00
 • Banka Kredileri 18.284.902,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.929.021,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 114.433.747,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 114.433.747,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 237.877.054,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.398.888.714,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.970.511.029,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.970.511.029,00
 • Ödenmiş Sermaye 44.951.051,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 16.513.550,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.917.536.105,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.073.281.581,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -101.907.994,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 75.091.257,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 75.091.257,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 92.308.931,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 670.964.193,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 153.588.023,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.369.399.743,00

Kredi Hesaplama