FİNANS

pinar sut - pnsut - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.203.667.598,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 9.870.610,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.353.207.939,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.343.563.806,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.644.133,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 113.707.559,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 90.327.044,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 23.380.515,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 604.218.569,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.187.520,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 111.475.401,00
 • ARA TOPLAM 2.203.667.598,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.137.286.204,00
 • Finansal Yatırımlar 198.402.305,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.372.725,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6.187.500,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 185.225,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 271.868.698,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.626.409.385,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.552.592,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.552.592,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.327.626,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.327.626,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.340.953.802,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.958.053.635,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 668.112.243,00
 • - Banka Kredileri 668.112.243,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 58.645.065,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.064.528,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.166.767.496,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 94.579.329,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.072.188.167,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.071.568,00
 • Diğer Borçlar 13.471.681,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.711.337,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.760.344,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 24.699,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 23.168.321,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.668.771,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.668.771,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 753,00
 • ARA TOPLAM 1.958.053.635,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 328.921.189,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 52.491.750,00
 • Banka Kredileri 42.308.386,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.183.364,00
 • Ticari Borçlar 6.003.890,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.003.890,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 78.352.338,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 78.352.338,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 192.073.211,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.286.974.824,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.053.978.978,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.053.978.978,00
 • Ödenmiş Sermaye 44.951.051,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 16.513.550,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.285.956.480,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 998.022.892,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -35.279.267,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 39.422.535,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 39.422.535,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 72.750.429,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 430.666.650,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 164.602.445,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.340.953.802,00

Kredi Hesaplama