FİNANS

pinar sut - pnsut - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.584.384.516,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.674.022,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.334.392.352,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.327.097.541,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.294.811,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 477.650.718,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 449.213.611,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 28.437.107,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 644.172.206,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.891.295,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 118.603.923,00
 • ARA TOPLAM 2.584.384.516,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.217.588.061,00
 • Finansal Yatırımlar 272.689.015,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.310.225,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.125.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 185.225,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 288.465.014,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.622.073.548,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.082.807,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.082.807,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.829.772,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.829.772,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.801.972.577,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.310.498.693,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 986.444.161,00
 • - Banka Kredileri 705.029.135,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 59.554.529,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.239.192,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.182.875.599,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 112.915.106,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.069.960.493,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.752.647,00
 • Diğer Borçlar 13.723.274,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 171.337,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.551.937,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 17.606.941,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.214.475,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.971.797,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.971.797,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 95.542,00
 • ARA TOPLAM 2.310.498.693,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 321.416.495,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 45.962.332,00
 • Banka Kredileri 36.211.086,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.751.246,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 81.729.352,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 81.729.352,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 193.724.811,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.631.915.188,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.170.057.389,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.170.057.389,00
 • Ödenmiş Sermaye 44.951.051,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 16.513.550,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.343.808.296,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 987.148.236,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -35.037.575,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 40.586.434,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 40.586.434,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 72.750.429,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 442.498.807,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 209.832.984,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.801.972.577,00

Kredi Hesaplama