FİNANS

pinar sut - pnsut - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.784.370.046,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 193.027.062,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.664.227.271,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.643.996.121,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 20.231.150,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 842.805.874,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 787.275.494,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 55.530.380,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 926.393.102,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.566.307,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 19.225.959,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 130.124.471,00
 • ARA TOPLAM 3.784.370.046,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.950.921.833,00
 • Finansal Yatırımlar 418.327.541,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 185.225,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 185.225,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 540.468.338,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.958.886.684,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.210.729,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.210.729,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 927.496,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 927.496,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.735.291.879,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.590.440.186,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.655.913.356,00
 • - Banka Kredileri 959.232.800,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 64.084.268,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.634.006,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.604.766.611,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 144.919.984,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.459.846.627,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 22.541.524,00
 • Diğer Borçlar 209.867.831,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 130.939.837,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 78.927.994,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 155.521,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.510.646,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.510.646,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.119,00
 • ARA TOPLAM 3.590.440.186,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 416.099.314,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 26.874.114,00
 • Banka Kredileri 15.894.557,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.979.557,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 157.241.259,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 157.241.259,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 231.983.941,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.006.539.500,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.728.752.379,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.728.752.379,00
 • Ödenmiş Sermaye 44.951.051,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 16.513.550,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.834.674.814,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.132.905.926,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -98.891.283,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 49.429.105,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 49.429.105,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 92.308.931,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 632.562.321,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 58.754.688,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.735.291.879,00

Kredi Hesaplama