[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2020 - 30.09.2020
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
30.09.2020 Dönemi Finansal Tablolar Dipnot Referans Numaraları
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
KAP finansal tablolar formatında yer almayan dipnot referans numaraları eklenerek tekrar yayınlanacaktır.
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Şirketimiz tarafından KAP'ta yayınlanan 30 Eylül 2020 döneminde pdf formatında yayınlanan finansal tablolarda yer alan Dipnot referans numaraları KAP Finansal Tablolar Formatında sehven yer almamıştır.

  

Söz konusu dipnot referans numaraları KAP finansal tablolar formatına eklenerek tekrar yayınlanacaktır.

Saygılarımızla.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.