a.v.o.d gida ve tarim - avod - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 107.221.653,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 9.891.306,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 23.893.117,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10.047.107,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 13.846.010,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.689.989,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.399.057,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 290.932,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 49.832.923,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 16.975.361,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 85.763,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 853.194,00
 • ARA TOPLAM 107.221.653,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 96.704.566,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 24.171,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 42.105.160,00
 • Maddi Duran Varlıklar 26.647.316,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.881.845,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.736.002,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.736.002,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.308.738,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.334,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 203.926.219,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 91.699.299,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 35.811.755,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.487.021,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 33.877.890,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 33.877.890,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.035.920,00
 • Diğer Borçlar 15.358.029,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 15.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 358.029,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 15.928,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 54.778,00
 • ARA TOPLAM 91.699.299,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.055.173,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.316.436,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 272.547,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.915.275,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.915.275,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.550.915,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 119.754.472,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 84.171.747,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 50.891.255,00
 • Ödenmiş Sermaye 90.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -62.264.781,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 4.828,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.016.481,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.767.036,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 17.767.036,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -466.956,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 309.943,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.512.290,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 5.570.038,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 33.280.492,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 203.926.219,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.