[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WinningATenderAbstract|
İhale Süreci / Sonucu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_SubjectOfTender|
İhale Konusu
İthal Yemlik Mısır Tedariği
oda_PartyOpenedTender|
İhaleyi Açan Taraf
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
oda_BoardDecisionOnBidForTender|
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yoktur.
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Yoktur.
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
Yoktur.
oda_DateOfTenderBid|
İhaleye Teklif Verme Tarihi
12/01/2021
oda_EndingUpDateOfTheTender|
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
12/01/2021
oda_TenderResult|
İhale Sonucu
59.611.860 TL
oda_TenderValue|
İhale Bedeli
59.611.860 TL
oda_ShareOfCompanyInTenderValue|
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany|
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%1.84
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan İthal Yemlik Mısır ihalesine 12.01.2021 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde  kalan miktar 15.02.2021 tarihine kadar teslim edilecektir.


Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.