[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[KCHOL]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LawsuitAgainstCompanyOrDevelopmentsInTheLawsuitAgainstCompanyAbstract|
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.08.2020, 20.08.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DateOfLawsuit|
Dava Açılma Tarihi
06.08.2020
oda_NotificationDateOfLawsuitToCompany|
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
06.08.2020
oda_SubjectOfLawsuit|
Davanın Konusu
Genel kurul kararlarının yok hükmünde olduğunun tespiti
oda_CounterpartiesOfLawsuit|
Karşı Taraf(lar)
Jilber Topuz
oda_LawsuitAmount|
Davanın Tutarı
-
oda_RatioOfLawsuitAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
oda_RelavantCourtAndFileNumber|
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/389
oda_TrialDate|
Davanın Duruşma Tarihi
04.02.2021
oda_Decision|
Alınan Karar
Davanın reddi
oda_NextTrialDate|
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
oda_AmountOfProvisionInFinancialStatementsIfAny|
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

İlgi: 07.08.2020 ve 20.08.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız.

İlgide yer alan açıklamalarımız ile; pay sahibimiz Jilber Topuz tarafından Bankamızın 13 Mart 2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan kararların yok hükmünde olduğunun tespitine dair İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açıldığı ve  bu davanın duruşma tarihinin 04.02.2021 olarak belirlendiği duyurulmuştu.

Davacı Jilber Topuz tarafından davadan feragat dilekçesi verilmesi üzerine, 04.02.2021 tarihli duruşmada istinaf yolu açık olmak üzere feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.