FİNANS

Akbank, pandemi sonrasında esnekliği kalıcı hale getiriyor
11/02/2021 10:36:02

    Akbank'ın pandemi sonrasında geçeceği yeni çalışma modeline  ilişkin açıklamalarda bulunan Genel Müdür Hakan Binbaşgil, "İçinden  geçtiğimiz süreçle birlikte dünya her açıdan yepyeni bir döneme girdi.
Müşteri alışkanlıkları ve iş modellerinde son yıllarda gerçekleşmekte  olan hızlı değişim, pandemi süreci ile birlikte daha da hızlandı.
Kurumların değişen ortamlara hızlı adaptasyonu, çevik ve cesur olması  günümüzde başarı için şart. Biz de Akbank'ta pandemi sonrasında  yepyeni bir çalışma modeline geçiyoruz. İşin geleceğine cesur bir adım  atıyoruz. Çalışma düzenimizdeki esnekliği artık kalıcı hale  getiriyoruz.''

    "Yeni çalışma düzenimizle artık her yer Akbank"

    Pandemi sonrası çalışma düzenini  'uzaktan çalışma', 'hibrit' ve
'ofisten çalışma' şeklinde üç farklı şekilde tasarladıklarını belirten
Binbaşgil  "Bankacılığı kalıplarından çıkardığımız gibi çalışma  hayatını da kalıplardan çıkaran bir modeli benimsedik. Yeni çalışma  düzenimizle artık her yer Akbank. Bu yeni çalışma düzeni bankamıza  yeni açılımlar da getirecek. Farklılaşacak hizmet kalitesi, verimlilik  ve çeviklik düzeyi ile bankamızın müşteri kazanım ve büyüme hızı daha  da artacak. Geleceğin çalışma modelini Akbank'ta bugünden uygulamaktan  büyük heyecan duyuyoruz."

    'Çalışma arkadaşlarıma ve teknolojimizin gücüne yürekten  inanıyorum''

    Güçlü teknolojik altyapımız ve nitelikli çalışanlarımız sayesinde  bankamızın hizmet kalitesi, işlem adetleri, verimlilik seviyesi ve  çalışan bağlılığında önemli artışlar yaşandı. Bu vizyoner hamleyi de  çalışma arkadaşlarımızın yüksek performansına ve teknolojimizin gücüne  güvenerek yapıyoruz. Akbank'ta, yüksek iş disiplini ve yetkinliklere  sahip Türkiye'nin en iyi bankacılarıyla çalışıyoruz. Nereden  çalışırlarsa çalışsınlar, çalışma arkadaşlarımın müşterilerine en iyi  bankacılık hizmetini vereceklerine, kurum kültürümüzü yaşatacaklarına,  her zamanki gibi önemli başarılara imza atacaklarına inancım tam.
Pandemi sürecindeki yüksek ve başarılı performansımız da bunun en iyi  göstergesidir."

    "Ülkemizin 81 ilindeki en nitelikli kişileri Akbank Ailesi'ne  katma imkânına sahip olacağız"

    Hakan Binbaşgil sözlerine şöyle devam etti: "Bu yeni çalışma  modelimiz sürdürülebilirlik konusundaki stratejilerimizi de  destekliyor. Bu bağlamda kapsayıcılığa da faaliyetlerimizde çok önem  veriyoruz. Akbank ailesine, coğrafi engeller olmadan, ülkemizin 81  ilindeki en nitelikli kişileri katma imkânına sahip olacağız. Bu yeni  yaklaşımımız kapsamında değişik zaman dilimlerinde veya yarı zamanlı  çalışmayı tercih edenler gibi farklı kitlelere erişme imkânını da  bulacağız. Bu yaklaşımımızın istihdam yaratmada da ülkemizde yeni  açılımlara öncülük edeceğine inanıyorum."

    ''Yenilikçi ve cesur adımları atmak için çok şanslı bir  ortamdayız''

    Akbank'ta vizyoner ve geleceği şekillendirebilecek bir ekip var ve  bu ekip önemli yeniliklere imza atıyor. Yenilikçi ve cesur adımları  atmak için çok şanslı bir ortamdayız. Bu vesileyle bankamızı geleceğe  taşımak adına yaptığımız tüm adımlarda bizlerle benzer inancı ve  heyecanı taşıyan başta Yönetim Kurulu Başkanımız Suzan Sabancı Dinçer  olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerimize de teşekkür ederim.
    Tüm Akbanklılara da ayrıca büyük bir teşekkür borçluyum. Değişen  müşteri davranışları, yenilikler, teknolojiler, yeni iş modellerine  yüksek yetkinlikleri sayesinde çok hızlı adapte oluyor ve bankamızı ve  kendilerini hızla geleceğe hazırlıyorlar. Arkadaşlarımızın da bize  verdiği bu güçle, bizler de iş modellerimizi, tüm ürün ve  hizmetlerimizi, müşteri ve insan odaklı bir yaklaşımla geliştirmeye,  iyileştirmeye devam edeceğiz.

    "Pandemi sonrası uzaktan çalışma düzenini arkadaşlarımızın  görüşleriyle oluşturduk"

    Pandemi sürecini çok iyi yönettiklerini ve sürecin her aşamasında  çalışanlarına kulak verdiklerini ve bu doğrultuda aksiyon aldıklarını  ifade eden Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa 
"Bir seneye yakın bir süredir uzaktan çalışma tecrübemiz oldu.
Akbank'ın gelecek vizyonu doğrultusunda değişen koşullara kendimizi  hızlıca adapte etmek ve sektörün öncü kurumlarından olmak her zaman  odağımızdaydı. Bu vizyon ile ekipler bazında detaylı bir değerlendirme  yaparak, pandemi sonrasındaki çalışma modellerimizi de belirledik. Bu  arada salgın başında çalışma düzenine yönelik çalışan görüşlerini de  dinleyebileceğimiz bir geribildirim mekanizması da oluşturduk ve nabız  anketleri ile düzenli olarak çalışanlarımızı dinledik. Pandemi sonrası  uzaktan çalışma düzenini arkadaşlarımızın görüşleri ile oluşturduk.
Geribildirimler de gösterdi ki artık esneklik Akbank'ta kalıcı bir  çalışma düzeni olarak benimsendi."

    "Üç farklı iş modelimizle geleceğe hazırız"

    "Biz Akbank olarak üç farklı iş modelimizle geleceğe hazırız:
Müşterilerimize birebir ve yüz yüze hizmet verdiğimiz şubelerimiz  yerinden çalışmaya devam edecekler, Genel Müdürlük ekiplerimizin ise
%52'si uzaktan, %36'sı hibrit düzende, %12'siyse ofisten çalışacaklar.
    Yeni modeli pandemi dönemindeki deneyim ve öğrenimleri de dikkate  alarak oluşturduklarını belirten Anapa sözlerine şöyle devam etti:
"Birlikte çalışmaktan ve paylaşmaktan beslenen bir takımız. Bunun en  etkin şekilde sürdürülmesi, Akbank kültürünün aramıza yeni  katılacaklar da dâhil her bir çalışanımız tarafından hissedilmesi ve  yaşatılması, uzaktan çalışma sırasında iş-özel yaşam dengesinin  kurulması gibi alanlarda çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Farklı  çalışma modellerinde çalışan arkadaşlarımızın bir araya gelebilmesi  için platformlar tasarlıyor, aynı zamanda banka lokasyonlarında  uzaktan çalışan ekiplerin fiziken bir araya gelerek çalışmalarına  olanak sağlayacak ortak çalışma alanlarını planlıyoruz."

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 

Kredi Hesaplama