FİNANS

Özet Bilgi
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
18.06.2021
Genel Kurul Tarihi
14.07.2021
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
13.07.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
KONAK
Adres
Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3 - 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
5 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.
6 - Şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
7 - 2020 yılı Kâr Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu kararının Genel Kurul'un onayına sunulması.
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurul onayına sunulması.
9 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması.
10 - Şirketin 2020 yılı İlişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12-(4) maddesi gereği 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
12 - Şirketin 2020 yılında gerçekleştirdiği bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
13 - Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.
14 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Altınyağ Davet-Gündem-Vekaletname-2020.pdf - İlan Metni
EK: 2
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Vekaletname 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Kâr Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2020 yılı faaliyet dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü, saat 11:00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ait Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi, Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket Merkezinde ve Şirketimiz resmi internet sitesi www.altinyag.com.tr adresinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.