FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ProspectusDraftAbstract|
İzahname (SPK Onayına Sunulan)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Bankamızın mevcut 1.600.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 300.000.000,-TL (%18,75 oranında) iç kaynaklardan ( bedelsiz), 100.000.000,-TL (%6,25) de nakdi (bedelli) artışı ile 2.000.000.000,-TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 100.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin 12.11.2021 tarihinde Taslak İzahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuştur. Onaya sunulan Taslak İzahname-1 ekte verilmektedir.

Kredi Hesaplama