FİNANS

Özet Bilgi
15/02/2021 tarihinde alınmış olan bedelli sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararının revize edilmesi hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Şirketimiz Yönetim Kurulu 15.02.2021 tarihinde %100 bedelli olarak almış olduğu kararı 15.11.2021 tarihinde %80 oranında revize ederek Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılması hususunda karar almıştır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15.11.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
300.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
540.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
METRO, TRAVANET91A5
300.000.000
240.000.000,000
80,00000
1,00
METRO, TRAVANET91A5
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
300.000.000
240.000.000,000
80,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Galip Öztürk Turizm Yatırımları Holding A.Ş.'nin Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların Borsa'da satış süresi sonunda satılamayan payların alımına ilişkin taahhüdü vardır.
Para Birimi
TRY
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 15.11.2021 tarihli kararı ile;

15.02.2021 tarihinde alınmış aynı tarihte KAP' ta açıklanmış olan bedelli sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurul kararının revize edilerek,

Şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 1.000.000.000.-TL (Bir Milyar Türk Lirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 300.000.000,00-TL ( Üç Yüz Milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayemizin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 80 bedelli) 540.000.000- TL'ye (Beşyüzkırk Milyon Türk Lirası) çıkarılmasına,

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının, nominal değeri olan 1,00 TL karşılığında kullandırılmasına,

Sermaye artırımında ihraç edilecek payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

Yapılacak olan sermaye artışında yeni pay alma hakkı süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk işgünü akşamı sona ermesine,

Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan payların, nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan halka arz edilmesine ve halka arz süresinin 2 iş günü olmasına,

Sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,

Sermaye Artırımında kullanılmayan payların Galip Öztürk Turizm Yatırımları Holding A.Ş. tarafından şirketimize tebliğ edildiği şekilde ‘Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların Borsa'da satış süresi sonunda satılamayan payları, satış süresi bitiminden 3 (üç) iş günü içinde nominal değerinden aşağı olmamak üzere BİAŞ Birincil Piyasasında Halka arz fiyatının ortalamasından satın almayı taahhüt etmiştir.' ifadesinin KAP Platformunda kamuoyuna duyurulmasına,

Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.


Kredi Hesaplama