FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

28 Haziran 2022 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. (Temsilci:  Mustafa ÜNAL)'nin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sayın Ömer ÖZBAY'ın seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

  


 Denetim Komitesi

Mithat Kılıç - Başkan

Şansal Cumhur Erbacıoğlu - Üye


Kurumsal Yönetim Komitesi

Şansal Cumhur Erbacıoğlu – Başkan

Mithat Kılıç - Üye

Mustafa Arslan – Üye


Riskin Erken Saptanması Komitesi

Mithat Kılıç - Başkan

Şansal Cumhur Erbacıoğlu – Üye


Komitelerin mevcut çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.