FİNANS

Özet Bilgi
DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler
AYES, BERA, ISBIR, ISSEN
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu
Sıra No
Satışa Konu Pay Unvanı
Grubu
Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı
Nominal Tutar (TL)*
TAS İşlemi **
Satış Kısıtı **
Pay Satış Bilgi Formu ***
AYES
1
AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.
E
KERİM AVCI
23.287,190
BERA
2
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
ALİ ARSLAN
3.520,000
BERA
3
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
AYŞE AYDEMİR
1.680,000
BERA
4
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
BİROL AKSAKAL
2.048,000
BERA
5
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
EMEL DUYĞUN DEMİR
3.200,000
BERA
6
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
HACER KÜÇÜKAKYÜZ
20.320,000
BERA
7
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
HAFİZE ÜZÜMCÜOĞLU SEVİMLİ
3.520,000
BERA
8
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
HALİL İBRAHİM AKSOY
13.000,000
BERA
9
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
HANİFE TÜRKMEN
640,000
BERA
10
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
LEYLA ÇEŞMELİ
1.328,000
BERA
11
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
MEHMET ZAHİT ÜLKÜ
7.360,000
BERA
12
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
MUHAMMET AÇIKALIN
3.520,000
BERA
13
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
MUSTAFA DALGALI
1.080,000
BERA
14
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
NURAY ŞAHİN BROLLY
1.880,000
BERA
15
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
RAMAZAN AYDEMİR
1.600,000
BERA
16
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
SABRİYE YILDIZ
640,000
BERA
17
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
SABİT CIRIK
3.064,000
BERA
18
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
SERVET YILMAZ
18.560,000
BERA
19
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
SEVİM TAZICI
1.536,000
BERA
20
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
İBRAHİM KAHRAMAN
1.600,000
BERA
21
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
İLHAMİ YÜKSEL
3.304,000
BERA
22
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
İSMAİL ŞAHİN
9.680,000
BERA
23
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
İSMET YILMAZ
12.800,000
BERA
24
BERA HOLDİNG A.Ş.
E
ŞÜKRÜ ÖZDOĞAN
1.440,000
ISBIR
25
İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
E
LALE YEDİÇ
55.000,000
ISSEN
26
İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş
E
HÜSEYİN KOÇYİĞİT
45.490,430
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.

Kredi Hesaplama