FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
8623 ada 21 parsel arsamız üzerindeki, Viven İnşaat İş Ortaklığı Ticari İşletmesi ile münakit kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca, ilgili şirketin Konak Belediyesinden talep ettiği yapı ruhsatı belediyece onanmış olup inşaat süreci başlamıştır. Gelişmeler hakkında şirketimizce KAP üzerinden gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Kredi Hesaplama