FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ReportAboutTheUseOfTheFundObtainedOrWillBeObtainedFromCapitalIncreaseAbstract|
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.05.2022
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 287.500.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 57.500.000,-TL'den 75.000.000,-TL'ye tamamı nakden karşılanmak suretiyle artırılması ve artırılan 17.500.000,-TL tutarındaki payların mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle 9-11 Şubat 2022 tarihlerinde halka arz edilmesi sonucunda elde edilen halka arz gelirinin kullanımına ilişkin 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla raporumuz ekte verilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama