FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ForwardLookingEvaluationsAbstract|
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2022 - 09.05.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
2 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararında, Şirket'in 2022 yılı beklentilerinin kamuya duyurulması ve beklentiler ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine ilişkin bilgilerin kamuya açıklanması konularında İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanı (CFO) Haluk Dortluoğlu'nun yetkilendirilmesine karar verilmiş ve 2022 yılına ilişkin beklentiler 2 Mart 2022 tarihinde kamuya duyurulmuş, 9 Mayıs 2022 tarihinde güncellenmişti.

Şirket'in 2022 yılına ait beklentileri aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

• Satış Artışı                                                          %100 - %110              (Önceki beklenti %75 ± 5)

• FVAÖK Marjı*                                                      %8,5 (± 0,5)               (Değişiklik yok)

• Yatırım Harcamasının Satışlara Oranı       %3,2                           (Değişiklik yok)

*FVAÖK Marjı IFRS-16 etkilerini içermektedir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.