FİNANS

Özet Bilgi
SERMAYE ARTIRIMI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN SONUÇLAR
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18.07.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
0
Mevcut Sermaye (TL)
431.559.120
Ulaşılacak Sermaye (TL)
660.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BASCM, TREBASC00013
431.559.120
228.440.880,000
52,93385
1,00
BASCM, TREBASC00013
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
431.559.120
228.440.880,000
52,93385
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
18.07.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
02.08.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
05.09.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ?
Kabul edildi
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 05.09.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu'nda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen ekteki Esas Sözleşme Tadil Metni uyarınca tadil edilmesi ve 431.559.120 TL olan Şirket sermayesinin 228.440.880 TL bedelli (nakden) sermaye artırımı yapılarak 660.000.000 TL'ye artırılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Ticaret Bakanlığı ve SPK Onaylı Tadil Metni.pdf

Kredi Hesaplama