FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Bilindiği üzere, Gaziantep 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 02 Eylül 2016 tarih ve 2016/5555 D.İş ve muhtelif sayılı kararlarıyla Royal Halı İplik Tekstil Mobilya San.ve Tic.AŞ'nin (Royal Halı) aralarında bulunduğu Naksan Grubu şirketlerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak görevlendirilmiştir. Bu durum 14 Ekim 2016 tarihinde  Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuştur.

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/193 E., 2018/300 K. sayılı müsadereye dair karar'ı, Şirketlerin TCK 54/1 maddesi uyarınca müsaderesi ve iyiniyetli üçüncü kişilerin haklarının saklı tutulması denilmek suretiyle Yargıtay 3.Ceza Dairesinin 2021/1375 E., 2022/3727 K. sayılı kararıyla kesinleşmiştir. Bu husus 23 Eylül 2022 tarihinde Royal Halı tarafından KAP'ta duyurulmuştur.

Yargılama süreci devam ederken; Royal Halı'nın mal, hak ve alacaklarından oluşturulan ‘Royal Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü' 06 Ekim 2020 ve 18 Aralık 2020 tarihlerinde iki kez satışa çıkarılmış, alıcı çıkmadığından satış gerçekleşmemiştir. Şirketin mali durumuna ilişkin raporlar mevzuat gereği KAP'ta duyurulmuş, bu raporlarda Şirket varlıklarının ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satılacağı da belirtilmiştir.

Yargılama neticesinde müsadere kararı kesinleşen Royal Halı'nın 7076 sayılı Kanunun 1. maddesi uyarınca satış veya tasfiyesine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onay verilmesi halinde, Royal Halı mal, hak ve varlıkları ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satılacak ve akabinde Şirketin tasfiye işlemleri başlatılacaktır.

Kamu oyuna saygı ile duyurulur.