FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.05.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

"19.03.2021 ve 28.05.2021 tarihlerinde kamuoyuna açıklandığı üzere, Şirketimiz ile T.C. Ziraat  Bankası A.Ş. ve DenizBank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ("Konsorsiyum") ile Şirketimizin söz konusu  bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla akdedilen 19.03.2021 tarihli finansal  yeniden yapılandırma sözleşmesi ("FYYS") 28.05.2021 tarihinde tadil edilmiştir.

 Bu defa Şirketimizin %99,9 oranında pay sahibi olduğu Galatasaray Gayrimenkul Yatırım ve  Geliştirme Ticaret A.Ş. ("GS Gayrimenkul"), Şirketimiz ile Konsorsiyum ve diğer taraflar arasında,  Konsorsiyum tarafından GS Gayrimenkul'e kredi tahsis edilmesine yönelik olarak FYYS'ye ek bir  protokol ("FYYS Ek Protokolü") imzalanmıştır. FYYS Ek Protokolü'ne Şirketimiz, garantör sıfatıyla taraf  olmuş ve bu sözleşme tahtında kredi alan GS Gayrimenkul lehine borç ödeme garantisi vermiştir.  FYYS Ek Protokolü tahtında Konsorsiyum tarafından GS Gayrimenkul'e tahsis edilen kredi, ana  hissedarımızın dolaylı bağlı ortaklığı olan Galatasaray Florya Emlak A.Ş ("Alıcı") tarafından satın  alınan İstanbul İli Florya ilçesi, Şenlik Mahallesi, 292 Ada 220 Parsel'de kayıtlı taşınmaz üzerinde  geliştirilecek gayrimenkul projesinden bir kısım bağımsız bölümlerin GS Gayrimenkul tarafından  Alıcı'dan satın alınması için kullanılmıştır.

 "FYYS ve FYYS Ek Protokolü'nün uyumlu hale getirilmesi amacıyla, diğer tarafların yanında,  Şirketimiz, GS Gayrimenkul ve Konsorsiyum arasında FYYS'ye yönelik bir tadil sözleşmesi  imzalanmıştır.

 Bu iş ve işlemlere ilişkin olarak, Şirket Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı  Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, anılan müzakereler bir sonuca bağlanıncaya ve  gayrimenkulün devir süreci neticeleninceye kadar, Şirketimizin ve yatırımcılarımızın meşru çıkarlarının  korunması amacı ile, içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar vermiştir. Söz konusu iş ve  işlemlere ilişkin müzakerelerin olumlu sonuçlanmış olması, kredi kullanım işlemi ile gayrimenkul satın  alma işleminin de gerçekleşmiş olması nedeniyle, erteleme sebebi ortadan kalktığı için ilgili mevzuat  hükümleri kapsamında bu açıklama yapılmaktadır.

 Kamuoyunun bilgisine sunulur.