FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
09.03.2023
Genel Kurul Tarihi
31.03.2023
Genel Kurul Saati
15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.03.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
Oran Mahallesi Kudüs Caddesi No:3/235 Panora AVM Kat: 2 Panora Sanat Merkezi Konferans Salonu
Gündem Maddeleri
1 - Toplantı açılışı ve Genel Kurul Başkanlık Divanının seçilmesi
2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi.
3 - 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması ve müzakere edilmesi.
4 - 2022 yılı faaliyet dönemine ait mali tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması.
7 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususlarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması.
9 - "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" gereği 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi kapsamında, 2022 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
11 - Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Şubat 2023 tarih ve 8/174 sayılı kararına istinaden yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul onayına sunulması ve Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 Maddesi uyarınca 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2022 yılında yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi
14 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı karının dağıtımına ilişkin önerinin görüşülerek karara bağlanması
15 - Yönetim Kuruluna Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2023 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
16 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Panora GYO Bağısız Üye Aclan Acar_.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Panora GYO Bağısız Üye Vahdettin Ertaş.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Panora GYO Bağısız Üye İsmail Köksal.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Panora GYO 2022 GK KAP Gündem ve Bilgi Notları.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5
Panora GYO 2022 GK KAP İlan Metmi-Gündem-Vekalet.pdf - İlan Metni
EK: 6
Panora GYO 2022 GK 2022 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı