FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/04/2023
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
42
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

a) Şirketimizin 01 Ocak 2023 – 31 Mart 2023 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun  Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Sermaye Piyasası  Kurulu tarafından düzenlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan finansal tabloların faaliyet raporunun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49sayılı kararı  gereğince KAP platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal  Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılan Kurumsal Yönetim Uyum  raporlamalarının tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizde görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  finansal tabloların, faaliyet raporunun ve uyum raporlarının önemli konularda gerçeğe  aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması  sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizde görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, aktifleri,  pasifleri, finansal durumu ve kar ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde  yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını Şirketimizin  finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve  belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz