FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurulda Onaylanan Kar Dağıtım Tablosu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
04.04.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
02.05.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ORMA, TREORMA00017
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ORMA, TREORMA00017
0
0
Ek Açıklamalar

01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu, Geçmiş yıl zararları dikkate alınarak kar dağıtılmaması konusu görüşüldü ve oya sunularak oybirliği ile kabul edildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu 2022.pdf
EK: 2
Orma Kar Dağıtım Tablosu 2022.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
27.200.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
4.497.588,42
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
322.842.975
41.622.859,33
4. Vergiler ( - )
10.307.635,64
10.307.635,64
5. Net Dönem Kârı
312.535.339,36
31.315.223,69
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
374.279.031
-107.186.262,97
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-61.743.691,64
-75.871.039,28
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
780.187,67
780.187,67
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-60.963.503,97
-75.090.851,61
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait karının Şirketin geçmiş yıllar karlarına aktarılması hususunun 02.05.2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulu' na sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.