FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
22.03.2023
Genel Kurul Tarihi
18.04.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
17.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜMRANİYE
Adres
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2022 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
6 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin onaylanması, değiştirilerek onaylanması veya reddi,
7 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için geriye dönük toplu fark ödemesi yapılması hakkında karar verilmesi,
8 - 2023 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği‘nin Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 sayılı maddesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
13 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Annual General Assembly Meeting Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
Proxy.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6
Bilgilendirme Dökümanı - 30.03.2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 7
Annual General Assembly Meeting Information Document - 30.03.2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 2022 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2023 tarihinde (bugün) "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul" adresinde saat 14.00'te yapılmış olup Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanağı açıklamamız ekinde yer almaktadır.


Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;


Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim raporları ile 2022 yılı Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.


Şirketin 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışlar ile Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.


Süresi biten ve ibra edilen Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine TUNCAY ÖZİLHAN, KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI, JASON WARNER, TUĞBAN İZZET AKSOY, RASİH ENGİN AKÇAKOCA, AHMET BOYACIOĞLU, AGAH UĞUR, UĞUR BAYAR (bağımsız üye), BARIŞ TAN (bağımsız üye), ŞEVKİ ACUNER (bağımsız üye) ve LALE DEVELİOĞLU'nın (bağımsız üye) bir yıl süre ile seçilmesine karar verilmiştir.


2023 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.


2022 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak, hesap dönemi sonu itibariyle çıkarılmış sermayesi olan 592.105.263 TL üzerinden %213,14 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 2,1314 TL (net 1,91826 TL) kar payı olmak üzere toplam 1.262.013.157,56 TL tutarında nakit kar payı dağıtılmasına ve kar payı hak kullanım tarihinin 631.006.578,78 TL tutarındaki ilk taksit için 23 Mayıs 2023 ve 631.006.578,78 TL tutarındaki ikinci taksit için 18 Eylül 2023 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
04.05.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Tutanak-2022.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun Cetveli-2022.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 18 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 4 Mayıs 2023 tarihinde tescil edilmiştir.