FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
MERKO
Süreç İptal Nedeni
Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Yönetim Kurulumuzun 23.01.2023 tarih 632 sayılı kararı ile Şirketimiz faaliyetlerini daha sağlıklı olarak sürdürebilmek ve tüm paydaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumak amacıyla, hakim ortağımız Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ne ait her biri 0,01 TL nominal değerli payların 50.000.000 adet kısmına imtiyaz tanınmasına ilişkin alınan karar doğrultusunda, Şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesi ve "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddelerinin değiştirilmesine yönelik başvurumuz Kurul'a yapılmış ve ilgili açıklama kamuoyuna duyurulmuştu. İmtiyaz oluşturulmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği kararımızın görülen lüzum üzerine, iptal edilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun geri çekilmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
İptal Edilen Süreç
Ayrılma Hakkı Kullanımı