FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU TESCİL BİLGİLENDİRMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
13.03.2023
Genel Kurul Tarihi
11.04.2023
Genel Kurul Saati
11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
10.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
DENİZLİ
İlçe
MERKEZEFENDİ
Adres
Merkezefendi Mahallesi Fesleğen Sokak No:2 Saki Restaurant karşısı Yenişehir Yürüyüş Yolu altı Merkezefendi / Denizli
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.
3 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2022 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
4 - 2022 yılına ait Bağımsız Denetim raporlarının okunması ve görüşülmesi
5 - 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile diğer finansal tablolar ve açıklayıcı notlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.
7 - Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2022 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.
9 - 2023 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,
10 - Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi,
11 - Teklifler ve dilekler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GÜNDEM 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN

11/04/2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 11.04.2023 tarihinde saat 11.30' da, Merkezefendi Mahallesi Fesleğen Sokak No:2 Yenişehir Yürüyüş Yolu altı Merkezefendi / Denizli adresinde bulunan Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı'ında ; Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bekir Şasa, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Turgut Dalaman, Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Şasa, Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Soylu ve Ulusal Bağımsız Denetim firması Ulusal Bağımsız Denetim A.Ş. temsilen Melike Birdal'ın katılımlarıyla, Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.04.2023 tarih ve 84280581 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi GÜLSÜM BOZKURT gözetiminde başlandı.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 15.03.2023 tarih ve 10790 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin www.yongamobilya.com internet adresinde toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde toplantıya başlanıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 16.800.000-TL sermayesine karşılık gelen 16.800.000 adet hisseden .8.297.908 adet hissenin asaleten, 559.000 adet hisse temsilen toplam 8.856.908 adet hissenin toplantıda bulunduğunun(Hazır bulunanlar listesi vekaleten imzalatılmış olan Ödemir Tuğan vekaletnamesinin geçersiz olduğundan hazır bulunanlar listesinden çizilmiş ve nisaba alınmamıştır.) ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Mehmet Bekir Şasa tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Gündemin birinci maddesi gereğince Başkanlık divanı seçimi açık oylama ile el kaldırılarak yapıldı. Teklifler soruldu. Toplantı Başkanlığına Sayın Ali Karamil teklif edildi, başka teklif olmadığından oylama sonucunda oy birliği ile seçildi Başkanı tarafından divan katipliğine Elvan Ertopçu ve oy toplayıcı olarak Soner Beceren seçildi. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde hayatını yitiren vatandaşlarımız için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı

2-Gündemin ikinci maddesi gereğince ,Divana, Genel Kurul Toplantı Tutanağını imza yetkisi verilmesi oylandı, oy birliği ile kabul edildi.

3-Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2022 yılına ait yıllık faaliyet raporu Katip Üye Elvan Ertopçu tarafından okundu. Divan Başkanı Ali Karamil tarafından Faaliyet raporu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Başka söz alan olmadığından yönetim kurulu faaliyet raporu oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

4-Gündemin dördüncü maddesi gereğince, 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Bağımsız Denetim Raporunun okundu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu öneri oy birliği ile kabul edildi.

5-Gündemin beşinci maddesi gereğince ,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-14.1 sayılı tebliğine uygun olarak Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre 31.12.2022 tarihi itibari ile düzenlenen Bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakereye açıldı; Divan Başkanı Ali Karamil tarafından Bilanço ve Gelir Tablosu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığından okunan tablolar oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

6-Gündemin altıncı maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeleri 2022 yılı çalışmalarından dolayı, (oy kullanmayan Yönetim Kurulunun oyları hariç), oy birliği ile ibra edildiler.

7-Gündemin yedinci maddesi gereğince , Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2022 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtımı teklifi görüşüldü. 2022 yılına ait dönem karından brüt 4.293.333,00 TL karın 25.08.2023 tarihinde nakden dağıtılması oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8-Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere Mehmet Bekir Şasa, Mustafa Turgut Dalaman, Sinan Soylu, Gökhan Sertdemir ve Orçun Sarıpolat 'nın seçilmelerine oy birliği ile, ve Yönetim kurulu üyelerine kişi başı aylık brüt 10.500,00 TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9-Şirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 faaliyet dönemi bağımsız denetimi için gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'ndan yetki almış "Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." nin bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

10-6102 sayılı T.T.K' nun 395.-396.'ıncı maddelerine göre Yönetim Kuruluna izin verilmesi ile ilgili gündem maddesi görüşüldü oy birliği ile kabul edildi.

11-Dilek ve temennilerde; hissedarlardan Ali AKA; bilanço ve kar zarar tablolarının şirket ortaklarına gönderilmesini ve kar dağıtımının daha yüksek oranda yapılmasını teklif etti, Yönetim Kurulu tarafından aslında bu bilgilerin KAP(Kamuyu Aydınlatma Platformu) yayınlandığını istenildiğinde oradan görülebileceğini ve kar dağıtımının şirketin mali durumunu gözetilerek yapıldığı açıklandı. Hissedarlardan Hasan AKYER; maddi duran varlıkların değerlemeye tabi tutulup tutulmadığını sordu. Yönetim tarafından değerlemeye tabi olduğu açıklanmıştır.

Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetime teşekkür edildi.

Genel Kurul Toplantısı saat 12 : 30 itibari ile kapatıldı.

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ

DİVAN BAŞKANI

KATİP

OY TOPLAYICI

GÜLSÜM BOZKURT

ALİ KARAMİL

ELVAN ERTOPÇU

SONER BECEREN

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
05.05.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI-1.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

DENİZLİ

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Ticaret Sicil No: 3665 – Merkez

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.03.2023 tarih, beş sayılı kararı gereğince 11.04.2023 Salı günü saat 11.30'da Merkezefendi Mahallesi Fesleğen Sokak No:2 Saki Restaurant karşısı Yenişehir yürüyüş yolu altı Merkezefendi / Denizli adresinde bulunan MERKEZEFENDİ KÜLTÜR MERKEZİ VE NİKAH SARAYI'nda aşağıdaki gündemde yer alan hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.

DİKKAT : Toplantı şirket merkezinde değil yukarıdaki adreste yapılacaktır.

2022 Yılı faaliyet raporu ile Bilanço, kar ve zarar cetvelleri Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Saray'-ında hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek ortaklarımızın ilişikteki vekaletname örneğini doldurmaları gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısına katılacak ortaklarımızın, hisseleri MKK ‘ya kaydettirmiş ise Genel Kurul günü toplantıya nüfus belgeleri ile birlikte gelmeleri yeterlidir.

G Ü N D E M

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.

3. Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2022 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.

4. 2022 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.

5. 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile diğer finansal tablolar ve açıklayıcı notlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.

7. Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2022 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.

9. 2023 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,

10. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi,

11. Teklifler ve dilekler.

V E K A L E T N A M E

Sahibi olduğum ………..……..….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş' nin …………………. tarihinde Merkezefendi Mahallesi Fesleğen Sokak No:2 Saki Restaurant karşısı Yenişehir yürüyüş yolu altı Merkezefendi / Denizli adresinde bulunan MERKEZEFENDİ KÜLTÜR MERKEZİ VE NİKAH SARAYI' nda saat …….…… yapılacak …..……. yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................'yı vekil tayin ettim.

A TEMSİL YETKİSİ KAPSAMI

Aşağıda verilen (a), (b )veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

Olağan Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Olağanüstü Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red ) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şehrini belirtmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDELERİ

KABUL

RED

MUHALEFET ŞERHİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.

3. Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2022 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.

4. 2022 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.

5. 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile diğer finansal tablolar ve açıklayıcı notlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.

7. Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2022 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.

9. 2023 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,

10. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi,

11. Teklifler ve dilekler.

VEKALETİ VEREN

İsim :

İmza :

Tarih :

VEKALETİ VERENİN

Sermaye miktarı :

Hisse adedi :

Oy miktarı :

Adresi :

NOT: VEKALET NOTER ONAYLI OLACAKTIR. NOTER ONAYLI OLMAYAN VEKALETLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.