FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 08.05.2023 tarihli kararı  uyarınca;

EGPRO hisselerinin Borsa İstanbul'da oluşan değerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmekte olup pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla pay geri alımı yapılmasına,

1.       Pay geri alım programının azami 6 ay süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesine,

2.       Pay geri alım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği (Tebliğ") Madde 5'in 4. ve 5. fıkrası uyarınca ve İ-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı dikkate alınarak duyuruların gerçekleştirilmesine,

3.       Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının Şirket sermayesinin %2'sine karşılık gelen pay sayısı olarak belirlenmesine,

4.       Payların geri alımı için ayrılacak fonun şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 90.000.000,00.-TL olarak belirlenmesine,

            

5.       Payların geri alımına ilişkin hususlar konusunda yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine, ilgili özel durum açıklamalarının yapılmasına oy çokluğu  ile karar verilmiştir.